Centrum pomoci pro slony

Popis projektu

Organizace existuje více než 15 let. Jejím cílem je zachovat pouštní sloní obyvatelstvo v jižním Damaralandu, a to prostřednictvím opatření proti konfliktům s lidmi. Během sedmdesátých let prudce vzrostlo pytláctví v regionu a populace slona byla dramaticky zmenšena. Prostřednictvím snah o ochranu se v polovině 90. let minulého století do této oblasti vrátila malá populace slonů, která, i když byla klíčoví pro zachování, vytvořila mnoho problémů pro místní společenství a zemědělce v regionu. Sloni, kteří hledali vodu, poškodili mnoho komunitních vodních zdrojů, takže lidé se ocitali bez přístupu k vodě. Místní komunity se cítili ohrožené, vznikl velký počet stížností a konflikt mezi slony a lidmi vyústil v rozhodnutí o jejich uspání. Organizace vznikla během této doby a pomohla rozhodnutí zvrátit.

Základní informace

Délka pobytu: Min. 2 týdny, maximálně 12 týdnů
Délka pobytu popis: Pobyt dobrovolníků běži ve 14cti denních blocích. Pracuje se ve dvou 7 - 14ti členných skupinách. První týden na projektu ochrany vody, druhý týden na motirovování pohybu a počtu slonů.
Věk dobrovolníka: Min. 18 let
Náplň práce:
Základní činností prvního týdne je manuální práce při stavbě ochranných zdí kolem vodních zdrojů, druhý týden monitorování pohybu a počtů slonů. Doplňkové aktivity se dějí v průběhu týdne.
Maximální počet dobrovolníků:
Čemu pomůžete svou prací na tomto projektu

Účast dobrovolníků na projektu je naprosto zásadní pro fungování projetku. Populaci slonů trvale ohrožují pytláci v rámci nelegáního obchodu se zvířaty. V případě slonů se jedná obvykle o výnosný obchod s jejich kly. K ohrožení ze strany pytláků se přidaly konflikty mezi místními komunitami farmářů a zemědělců a slonů již jednou způsobili jejich naprosté vymizení z dané oblasti Namibie. Jejich populace pomalu začala obnovovat a díky konfliktům byli málem opět vymíceni. Předchází konfiktů, jejich identifikace, řešení problematických oblastí a vzdělávání komunit i dalších generací se ukazuje jako velmi úspěšné. Bez dobrovolníků by rozsah aktivit organizace byl nemožný. Mezi řešení konfliktního problémů je budování ochranných stěn kolem vodních zdrojů, které stále umožňují slonům přístup k pití, ale brání jim v tažení trubek a porušování infrastruktur. Metoda byla neuvěřitelně úspěšná v prevenci konfliktních situací a díky pomoci více než 1500 dobrovolníků vybudovala organizace více než 215 ochranných stěn. Klíčové pro výběr vodních míst je monitorování pohybu slonů. I to je prací dobrovolníků.

Díky dobrovolníkům byla kompletně zrekonstruována místní škola. Všech 290 dětí, které navštěvují školu, pochází z farem postižených pohyby slonů. Zde běží program PEACE, jehož cílem je výchova a informace o slonech a jejich přirozeném chování.

Vydáte-li se na tento projekt, přispějete k mírumilovnému životu těchto inteligentních zvířat a budete se spolupodílet na vytváření příležitostí pro další růst jejich populace.

Jaká bude náplň vaší práce
Pracovní doba: Pondělí až pátek, 8 hodin nebo dle potřeby.
S čím dobrovolník pomáhá:

První týden je týden, kdy se staví ochranné zdi kolem oblastí zemědělců, vodních čerpadel, vodních nádrží a větrných mlýnů, které čerpají vodu, aby sloni měli přístup k vodě, ale nemohli poškodit infrastrukturu. Sloni často vytáhnou roury nebo kly prorážejí vodní nádrže, aby se dostali k vodě, kterou mohou cítit. Tento stavební týden je poměrně tvrdá a fyzicky náročná práce, ale cílem je pracovat společně jako tým tak, aby každý udělal tolik, kolik zvládne.

Druhý týden je týden hlídek. Cílem tohoto týdne je sledovat různá rezidentní stáda, zaznamenávat vzorce pohybu a informace, jako jsou nová narození, úmrtí a další důležité události, jako je páření. Pohyby slonů jsou zaznamenávány přes jejich pozice GPS, které jsou pak zaneseny do on-line map v databázi. Tyto informace ukazují, které farmy sloni navštěvují kvůli vodě. Údaje o číslech jsou mimořádně důležité, protože tato organizace je jediná, která vládě poskytuje přesné údaje o slonech v této oblasti.

Co dobrovolník zažije:
Lokalita
Název lokality: Swakopmund, Namibie
Nejbližší letiště: Walvis Bay
Organizace příjezdu a odjezdu:
Organizace vás v pondělí ráno vyzvedne na letišti.
Podpora:
Profesionální informační podpora agentury před odjezdem. V místě konání jste neustále součástí širší komunity.
Mapa lokality:
Co je a není zahrnuto v ceně
V ceně je zahrnuto: Ubytování, strava, vybavení, transfery z letiště a na letiště
V ceně není zahrnuto: Letenky, pojištění, volnočasové aktivity
Ubytování
Popis ubytování:

Tento projekt je velkým dobrodružstvím, na které je třeba si přivést vlastní spací pytel. V pondělí přijedete do základního tábora, kde v kempu přespíte. Druhý den odjedete do kampu na první týden stavebních prací. Zde se spí ve spacím pytly pod hvězdami (ve velkém stavu v případě, že by se ochladilo). Na víkend se vrátíte do základního tábora, kde je vytvořené přespávání v domě na stromě. Na druhý monitorovací víkend vyrazíte opět do kempu ve volné přírodě.

Pokoje:

Nejsou. Zažijete život a spaní pod hvězdami.

Strava:

Zajištěna v kempech. Často se griluje na otevřeném ohni.

Úklid:

Není.

Popis zázemí: Internet je pouze v základním táboře.
Vybavenost:
Volný čas/aktivity
Organizace volného času:

Dobrovolníci ve volném čase obyvkle zůstávají v kempech, základním táboře a vydávají se na výlety po okolí.

Požadavky na dobrovolníka
Pracovní požadavky:

Dobrovolníky na tomto projektu jsou všech věkových skupiny. První týden se pracuje manuálně při stavbě ochranných zdí. Je třeba počítat s určitou fyzickou náročností.

Očkování:

Není třeba.

Pojištění:

Cestovní pojištění s vyšší pojistnou ochranou.

Novinky
e-mailem

Připojte se k odběru informací a novinek z dění v Redline.

Novinkye-mailem

Díky za odběr. Úspěšně jsme vás přidali do seznamu.